PIENENTYNYT KOSTEUSELÄMINEN

Lämpökäsitellyn puun mittapysyvyys säilyy vuodenaikojen vaihdellessa paremmin, kuin vastaavan käsittelemätön tai kemiallisesti käsitellyn puun. Ilmankosteuden vaihtelusta johtuva puun kosteuseläminen vähenee selvästi lämpökäsitellyissä tuotteissa. Tämä johtuu puun kutistuman vähenemisestä, tasapainokosteuden pienenemisestä sekä kosteuden imeytymisen hidastumisesta lämpökäsittelyn vaikutuksesta.

Lämpökäsitellyn puun kosteuseläminen vähenee sitä enemmän, mitä voimakkaampi lämpökäsittelyaste on. Jo alhaisissa lämpökäsittelyasteissa (Thermo-S) puun kosteuseläminen pienenee noin 20 %. Ulkokäyttöön soveltuvassa lämpökäsittelyluokassa (Thermo-D) kosteuseläminen pienenee edelleen ja on noin 40-50 % käsittelemätöntä puuta alhaisempi.

Puutuoteteollisuuden rakennustuotteissa kuten ovissa, ikkunoissa ja lattioissa lämpökäsitelty puu tarjoaa hyvän vaihtoehdon raaka-aineeksi kohteisiin ja käyttösovelluksiin, missä puun turpoamisen ja kutistumisen vähentymisestä on merkittävää etua niin valmistuksessa kuin loppukäyttäjällekin.

Tutkimustuloksia

Säteensuuntainen turpoaminen, kuusi »
Tangentinsuuntainen turpoaminen, kuusi »