LÄMPÖKÄSITELLYN KUUSEN TAIVUTUSLUJUUS JA KIMMOKERROIN

Sarja Leveys (mm) Korkeus (mm) Pituus (mm) RH (%) Tiheys Taivutus-lujuus 1) N/mm2 Kimmo-kerroin 1) N/mm2 Näennäinen kimmo-kerroin 1 ) N/mm2
1 38 100 1800 45 425±45 23,0 ± 11,2 c 9495 ±2823
2 38 100 1800 65 392±40 22,5 ± 9,2 12326 ± 1681 11494 ±1280
3 100 38 1800 45 392±25 19,0 ± 5,4 10486 ±1649 9537 ± 1705
4 100 38 1800 65 397±17 27,9 ± 5,9 11913 ±1422 11230 ± 1224
1) keskiarvo ja keskipoikkeama

Käsittelemättömän kuusen, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, viitearvot ovat taivutuslujuuden osalta 40–50 N/mm2 ja kimmokertoimen osalta 9700–12 000 N/mm2. (Lähde: VTT)