HIOMINEN

Usein ei ole tarvetta hiomiseen, koska höyläämisen tai jyrsimisen jälkeen lämpökäsitellyn puun pinnan laatu on hyvä.

Hiomispöly on hienojakoista, mikä täytyy ottaa huomioon pölynpoistossa. Jos pölynpoistoa ei ole järjestettävissä, suositellaan käytettävän hengityssuojainta.