LIIMAAMINEN

Lämpökäsiteltyä puuta liimattaessa täytyy aina noudattaa liiman valmistajan erityisohjeita. Eri liimavalmistajien suositusten noudattamisella saavutetaan paras liimaustulos.

Lämpökäsitellyn puun liimaukseen soveltuvat esimerkiksi 1- ja 2-komponenttiset PVAc-liimat, 1- ja 2-komponenttiset polyuretaaniliimat (PU), resorsinolifenoliliimat(RF) ja emulsiopolymeeri-isosyanaattiliimat (EPI).

Liimattavuus riippuu lämpökäsittelyssä sovelletusta käsittelyluokasta. Korkeampien lämpökäsittelyasteiden käyttö laskee liimasauman leikkauslujuutta. Liimasauma murtuu puun kohdalta, ei liimasaumasta. Lämpökäsittelyprosessi vaikuttaa myös veden sitoutumiskykyyn puuaineessa, ja liiman ja veden imeytyminen puuhun hidastuu.