SWM-WOOD AMMATTILAISEN APUNA: LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN LUOKITUKSET

SWM-WOOD on ainoa suomalainen lämpökäsitellyn puun valmistaja, joka tarjoaa käyttöösi sekä Thermowood® että Stellac®Wood -tuotemerkit.

Stellac®Wood- tuoteluokitus perustuu Stellac Oy:n prosessi- ja laitteistokehityksen tuloksiin. Thermowood-tuoteluokitus perustuu puolestaan VTT:n tutkimustyöhön, jonka perusteella Lämpöpuuyhdistys ry otti käyttöönsä Thermowood®- tuoteluokituksen. Sen tuoteluokat ovat Thermo-D ja Thermo-S.

Yleisten tuoteluokitusten lisäksi SWM-WOOD tarjoaa asiakkailleen asiakaskohtaisesti räätälöityjä lämpökäsittelypalveluja loppukäyttökohteen mukaisesti.


YLEISET THERMOWOOD® -TUOTELUOKAT

Thermo-D

Thermo-D -nimen D-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta durability (kestävyys, kulutuskestävyys). Ulkonäön lisäksi biologinen kestävyys on keskeinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa. Thermo-D -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin suunnassa on 5 – 6 %. Thermo-D -luokan ThermoWood® on standardin EN 113 mukaisesti luokiteltuna kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään luokkaan 2.

Thermo-S

Thermo-S -nimen S-kirjain tulee englanninkielisestä sanasta stability (vakaus, stabiliteetti, stabiilisuus, stabiilius, pysyvyys). Ulkonäön lisäksi stabiilisuus on keskeinen ominaisuus tämän tuoteluokan tuotteiden loppukäyttökohteissa. Thermo-S -luokkaan käsitellyn puun keskimääräinen kosteuseläminen tangentin suunnassa on 6 – 8 %. Thermo-S -luokan ThermoWood on standardin EN 113 mukaisesti luokiteltuna melko kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään luokkaan 3.


STELLAC®WOOD -TUOTELUOKAT

Stellac®Wood D1

Kaikista voimakkain käsittelyluokka. Biologinen kestävyys on standardin EN 113 mukaisesti luokiteltuna hyvin lahoa kestävä eli se kuuluu luontaiselta lahonkestävyydeltään luokkaan 1. Huomattavaa on, että käsittely on vaikuttanut lujuusominaisuuksiin työstöä vaikeuttavasti.

Stellac®Wood D2

Käsitelty tavoitteena standardin EN 113 mukainen lahonkeston luokittelu 2 eli kestävä. Käsittelyssä varmistetaan puun työstämisen edellyttämät lujuusominaisuudet. Suositellaan kohteisiin, joissa puutavara tulee ulkokäyttöön. Stellac‚Wood D2 luokkaan käsitellylle kuuselle on myönnetty kansainvälinen KOMO‚-tuotesertifikaatti.

Stellac®Wood D3

Suositellaan käyttökohteisiin, joissa puun biologinen kestävyys ei ole ainut valintaperuste.

Stellac®Wood T4

Merkittävin ominaisuus puun vähentynyt kosteuseläminen. Myös puun väri on muuttunut käsittelemätöntä puuta selvästi tummemmaksi.

Stellac®Wood T5

Käsittelyluokka, jossa tavoitteena on puun värin muuttaminen. Kosteuseläminen vähentynyt jonkin verran.