LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN TYÖSTÄMINEN JA PINTAKÄSITTELY

Lämpökäsiteltyä puuta voidaan työstää ja pintakäsitellä pääsääntöisesti samalla tavalla kuin käsittelemätöntä puuta. Lämpökäsitellyn puun muuttuneista lujuusominaisuuksista johtuen työstämisessä tulee kiinnittää huomiota lähinnä mekaanisten vaurioiden välttämiseen. Työstämisessä on tärkeää huolehtia työkalujen kunnosta ja pölyn poistosta.