ALENTUNUT TASAPAINOKOSTEUS

Alentunut tasapainokosteus tuo lämpökäsitellylle puulle uusia sovellusmahdollisuuksia. Kohteissa, missä puun kosteuden muutokset ja siitä seuraava turpoaminen ja kutistuminen aiheuttaa ongelmia, voidaan ratkaista lämpökäsitellyn puun avulla. Esimerkiksi kesämökin lautalattia säilyy raottomana.

T-D käsittelyssä puun tasapainokosteus on enää noin puolet käsittelemättömään puuhun verrattuna. Ero puun kosteuden arvoissa on suurempi, kun ilman suhteellinen kosteus on korkeampi.

Alentunut tasapainokosteus vähentää lämpökäsitellyn puun lahoamisherkkyyttä. Käytännössä ilman kosteuspitoisuus ei pysty nostamaan lämpökäsitellyn puun tasapainokosteutta tasolle, missä lahottajasienten edellytykset puun lahoamiselle ovat suotuisia. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 90 %, jää lämpökäsitellyn puun tasapainokosteus edelleen alle 15 %:n Lahottajasienet edellyttävät yli 20 %:n kosteuspitoisuutta puussa.

Tutkimustuloksia

Tasapainokosteus, kuusi »