EN-113 LAHOTUSKOE, MÄNTY

Lämpökäsittelyn vaikutus ruskolahon aiheuttamaan lahoamiseen muunnellussa EN 113 -kokeessa. Lämpökäsitelty mänty, käsittelyaika 4 tuntia (lähde: VTT)