KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS BRINELL-KOVUUTEEN, MÄNTY

Kuva 6-4. Lämpökäsittelyn vaikutus männyn Brinell-kovuuteen. Käsittelyaika 3 tuntia (lähde: VTT).