KÄSITTELYLÄMPÖTILAN VAIKUTUS TAIVUTUSLUJUUTEEN, MÄNTY

Lämpökäsittelylämpötilan vaikutus taivutuslujuuteen (mänty), keskimääräinen tiheys 560 kg/m3 (lähde: VTT)