SÄTEENSUUNTAINEN TURPOAMINEN, KUUSI

Kuusen säteensuuntainen turpoaminen suhteellisen kosteuden funktiona (lähde VTT).