VÄRI

Lämpökäsitellyn puun värimuutokseen vaikuttaa käsittelylämpötila ja -aika. Mitä korkeampi lämpötila, sitä tummempi väri. Värimuutos tapahtuu ensisijaisesti ligniinin hajoamisen seurauksena.

Lämpökäsittely läpivärjää puun. Lopullinen värisävy muodostuu käsittelyasteen ja pintakäsittelynaineen yhteisvaikutuksena.

Värin säilyttämiseksi ja pinnan suojaamiseksi tulee puu suojata auringonvalon UV-säteilyltä. Ilman pintakäsittelyä UV-säteily haalistuttaa ja harmaannuttaa lämpökäsitellyn puun samaan tapaan, kuten kaiken muunkin puuraaka-aineen.

Havupuilla värin yhtenäisyyteen vaikuttaa normaalit tiheydestä aiheutuvat muutokset sekä kevät- vai kesäpuu.

Lämpökäsitellyn männyn väri eri käsittelylämpötiloja käyttäen.

Tutkimustuloksia

Käsittelylämpötila & L-värikomponentti »