HÖYLÄÄMINEN

Lämpökäsiteltyä puuta höylättäessä esiintyy syötössä vähemmän kitkaa ja prosessi sujuu tasaisemmin. Tämä johtuu pihkan puuttumisesta puussa. Lämpökäsiteltyä puuta höylättäessä parametrit säädetään laitekohtaisesti. Käyttökohteesta riippuen tulee valita puun ns. näkyväksi puoleksi jäävä höyläyspinta.

Lämpökäsiteltyä puuta höylättäessä pölynpoistojärjestelmän toimivuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Järjestelmän on oltava tiivis ja siinä täytyy olla riittävän tehokas pölynpoistojärjestelmä.