JYRSIMINEN

Lämpöpuuta voidaan jyrsiä kuten käsittelemätöntä puuta. Terävillä terillä jyrsittäessä saavutetaan erinomainen työstöjälki. Lämpöpuun työstöä voidaan pitää samanlaisena kuin kovien ja hauraiden lehtipuiden työstöä.