PINTAKÄSITTELY

Lämpökäsiteltyä puuta voidaan pintakäsitellä tavanomaisesti. Lämpökäsiteltyyn puuhun saadaan parempi maalin tartunta, kun pintaan höylätään microura tai pinta harjataan. Myös hienosahattu pinta soveltuu erinomaisesti pintakäsiteltäväksi.

Pihkan poistumisen johdosta, oksalakkaa ei tarvita ennen pintakäsittelyä. Öljypohjaiset aineet toimivat kuten tavallisessakin puussa. Vesiohenteisten aineiden kanssa täytyy muistaa ottaa huomioon, että lämpökäsitellyn puun vedenimeytymiskyky on pienempi kuin tavallisella puulla. Vesiohenteiset pintakäsittelyaineet kiinnittyvät puuhun hyvin hitaasti kuivuessaan. UV-kovettuvista maaleista ja lakoista on saatu hyviä koetuloksia, kuten myös öljyistä ja vahoista. Lämpökäsitellyn puun pintakäsittelyssä täytyy aina noudattaa pintakäsittelyaineen valmistajan erityisohjeita.

Kuten aina pintakäsittelyjä tehtäessä, myös lämpökäsitellyn puun pintakäsittelyssä täytyy kiinnittää huomiota oikeisiin työskentelyolosuhteisiin, puun lämpötilaan, kosteuspitoisuuteen ja pinnan puhtauteen.