PARANTUNUT LAHONKESTO

Lämpökäsittely parantaa havupuun luontaisia lahonkesto-ominaisuuksia merkittävästi. Lahonkeston paraneminen perustuu puusolujen kemiallisen rakenteen muutokseen.

Puun lämpökäsittelyssä muodostuu hemiselluloosasta hydrolyysin seurauksena etikkahappoa ja lämpökäsittelyn jälkeen puussa olevan hemisellulloosan määrä vähenee. Tällöin lahottajien hyödynnettävissä olevia puun ainesosia on huomattavasti vähemmän ja mm. tästä syystä lämpökäsitelty puu kestää lahottajasieniä huomattavasti paremmin kuin käsittelemätön puu. Lahoamista hidastaa myös puun alhaisempi pH.

Lahonkestokokeissa lämpökäsitellyllä havupuilla tehdyt kokeet ovat olleet hyvin myönteisiä. Lahotuskokeet on tehty standardin EN 113 mukaan. Laboratoriossa suoritetuissa lahotuskokeissa on mitattu puun painohäviötä esimerkiksi 8, 16 ja 32 viikon jälkeen. Käytettyjä sieniä ovat olleet kellarisieni (Coniophora puteana), saunakääpä (Gleophyllum trapeum), silkkivyökääpä (Coriolus versicolor) ja laakakääpä (Poria placenta).

Lämpökäsitellyn puun biologista kestävyyttä on tutkittu myös 5 vuotta kestäneissä kenttäkokeissa. Suoritettujen kenttäkokeiden perusteella männyn lahonkesto on osoittautunut paremmaksi, kuin nykyinen AB-luokkaan painekyllästetty mänty.

Saatujen koetulosten perusteella lämpökäsitelty havupuu soveltuu käytettäväksi ulkokohteissa sitä ei kuitenkaan suositella käytettävän suoraan maakontaktiin. Esimerkiksi sorapinnalle rakennettaessa ulkoterassit ja patiot voidaan rakentaa kokonaisuudessaan lämpökäsitellystä puusta. Vaihtoehtoisina tuotteina voidaan valita Thermo-D ja Stellac®Wood D2 tai D3 -luokkiin käsiteltyjä tuotteita.

Parantunut lahonkesto saavutetaan vasta, kun puun käsittelylämpötila selvästi ylittää 200 oC.. SWM-WOOD on saanut ensimmäisenä valmistajana kansainvälisen KOMO®-tuotehyväksynnän Hollanissa, jonka mukaan 220°C:ssa lämpökäsitelty kuusi saavuttaa lahonkestoluokan 2 (EN 350-1). Vuonna 2004 KOMO-tuotehyväksyntä laajennettiin koskemaan myös mäntyä ja radiata mäntyä. Samaan lahonkestoluokkaan luetaan nykyisin AB-painekyllästetyt puutuotteet Suomessa.

Tutkimustuloksia

EN-113 lahotuskoe, mänty »
Painohäviösuhde/Käsittely-aste, mänty »
Swedish 5 years in-ground field test »